Woningen to koop Playa de Aro, Costa Brava

 • Costa Brava Direct Brokers S.L. (aicat 3897)
 • C/. Edimburg, 5, caseta 257
 • 17251 Calonge (Girona)
 • 610 885 999
 • 610885999
 • meer
Zoeken

Belastingen.

Algemene informatie over belastingen in Catalunya.                                 November 2016

Algemene informatie over belastingen in Catalunya waarmee U als onroerend goed eigenaar rekening mee moet houden als U geen ingezete bent in spanje. ( Deze tekst in niet bindend en kan aan verandering onderhevig zijn)

Aankoop:

Indien U een woning of perceel koopt van een particulier, is de overdrachtsbelasting 10%.

 

Indien U een nieuwe woning koopt van een projectontwikkelaar, is de B.T.W. 10% plus 1,5% voor administratieve handelingen en belastingen.

Indien U een perceel koopt van een projectontwikkelaar, is de B.T.W. 21% plus 1,5% voor administratieve handelingen en belastingen.

Verkoop:

Inkomstenbelasting:

Indien U geen ingezetene bent in Spanje en U verkoopt een onroerend goed, moet U het navolgende aan de spaanse belastingdienst afdragen inzake de vergroting van uw vermogen

Over het verschil tussen de aankoopprijs plus alle kosten en de verkoopprijs minus alle kosten, moet U vanaf het jaar 2016 een percentage van19% betalen voor ingezetene van de europeesche gemeenschap plus Ijsland en Noorwegen.

Indien u ouder bent dan 65 jaar, resident bent in spanje en indien U uw hoofdwoning verkoopt, betaalt U geen belasting.

Indien U geen resident bent in Spanje, is de koper verplicht om 3% van de verkoopprijs in te houden tijdens de notariële overdracht en dit bedrag rechtsteeks aan de belastingdienst te betalen. De verkoper ontvangt dus 3% minder van de verkoopprijs. Daarna moet de verkoper belastingaangifte doen en betaalt hij  19% over het verschil tussen de aankoopprijs plus kosten en de verkoopprijs minus kosten. De verkoper kan uiteraard de 3% welke op rekening van de balastingdienst betaald is, in mindering brengen.

In het geval dat er geen winst gemaakt is of dat deze winst minder is dan de betaalde 3%, kan de verkoper verzoeken om teruggave van de te veel betaald bedrag, maar de verkoper moet geen schulden hebben bij de belastingdienst en over de afgelopen 4 jaren de verplichte belastingen inzake de inkomstenbelasting over onroerend goed (huurwaardeforfait) betaald hebben.

Gemeentelijke meerwaardebelasting (Plus Valua). Dit is een gemeentelijke belasting die geheven word over de meerwaarde van het onroerend goed. De gemeente heeft hiervoor hun eigen tarieven en hebben niet te maken met de hoogte van het bedrag van aankoop en verkoop. Het beste kan men voor de verkoop bij de gemeente informeren welk bedrag verschuldigd is.

Huurwaarde over onroerend goed voor eigen gebruik (objekten welke het voorgaande jaar niet verhuurd zijn geweest)

Men neemt als basis de kadastrale waarde zoals die aangegeven is op de gemeentelijke onroerend goed belasting met een coëfficiënt van circa 2% afhankelijk van de gemeente.

Indien het gaat over onroerende goederen waarbij de kadastrale waarde gereviseerd is na 1 januari 1994, is de coefficient circa 1,1%.

Deze belasting word berekend over het gehele jaar tot aan 31 december.

Indien men niet het gehele jaar eigenaar geweest is van het onroerende goed, betaalt men alleen over die periode dat men eigenaar was en indien het objekt niet verhuurd was.

Deze belasting kan men betalen gedurende het gehele jaar volgend op het jaar waarover de belasting verschuldigd is.

 

Het te betalen percentage is 24,75%

 

Inkomen uit verhuurd onroerend goed.

Het op te geven inkomen is het gehele van de huurder ontvangen bedrag zonder aftrek van enige kosten.

Indien men ingezetene is van één van de andere staten van de Europeesche Gemeenschap, kan men echter de kosten zolas voorzien in de wet op de inkomstenbelasting aftrekken, indien deze kosten direct verband houden met de verkregen inkomsten in Spanje. (b.v. Onroerend goed belasting, kosten vereniging van eigenaren, hypotheekrente, reparaties etc), doch alleen over die periode waarin het objekt verhuurd geweest is.

De inkomsten worden verkregen per transactie en worden gewoonlijk ook per transactie aangegeven en derhalve worden evenveel aangiften gedaan als uitgevoerde transacties.

Echter men kan de verkregen inkomsten samenvoegen, indien he top hetzelfde type inkomsten gaat en indien het te betalen percentage ook hetzelfde is.

In dezelfde belastingaangifte kunnen de verschillende types inkomsten opgeven worden, (huurinkomsten, huurwaardenforfait en de verkregen inkomsten over de verkoop van onroerend goed)

Datum van aangifte: Driemaandelijks door middel van formulier 210, binnen 20 dagen na afloop van het trimester zijn voor 20 april, 20 july, 20 oktober en 20 januari.

 

Te betalen belasting: 24,75% over de huurinkomsten.

 

Toeristenbelasting 0,45 €.

De dagelijkse belasting is 0,45€ per persoon per dag met en máximum van 7 dagen voor verblijf in vakantie woningen. Personen die 16 jaar zijn of jonger zijn vrijgesteld van deze belasting, maar hun leeftijd moet aangetoond worden door een identiteitsbewijs. De belasting betaald men aan het einde van de vakantieperiode.

 

 

Onroerend Goed belasting.

De hoogte van het te betalen bedrag is gerelateerd aan de kadastrale waarde van het onroerende goed, vastgesteld door de belastingdienst aan de hand van de kadastrale gegevens waarover men beschikt, waarbij bepalend is de waarde van de grond en de waarde van de opstal. De kadastrale waarde is niet de waarde waarvoor men gekocht heeft of wat men uiteindelijk voor betaald heeft.

 

Belasting vuilafvoer.

Deze heffing word door de gemeentes toegepast voor het ophalen van de vuilniszakken in uw straat en in is inklusief een bijdrage inzake het rioolrecht.

 

Vermogensbelasting.

Tevens bestaat er een vermogenbelasting. In Catalunya is er een vrijstelling van 500.000,00 €.

Daarboven  is onderstaande tabel van toepassing. Deze belasting moet opgegeven worden voor 31 december.

 

 

Base

( euros)

Vast bedrag

(euros)

Tot aan

( euros)

Tarief

(%)

0,00

0,00

167.129,45

0,21

167.129,45

350,97

167.123,43

0,315

334.252,88

877,41

334.246,87

0,525

668.499,75

2.632,21

668.500,00

0,945

1.336.999,75

8.949,54

1.336.999,26

1,365

2.673.999,01

27.199,58

2.673.999,02

1,785

5.347.998,03

74.930,46

5.347.998,03

2,205

10.695.996,06

192.853,82

En vervolgens

2,750

 

 

C/. Edimburg, 5, caseta 257
17251 Calonge (Girona)
 • Costa Brava Direct Brokers S.L. (aicat 3897)
 • C/. Edimburg, 5, caseta 257
 • 17251 Calonge (Girona)
 • 610 885 999
 • 610885999
 • meer

© Costa Brava Direct Brokers S.L. (aicat 3897) 2018

Algemene voorwaarden